Právě si prohlížíte Vojenská pomoc Západu a vývoj konfliktu na Ukrajině

Vojenská pomoc Západu a vývoj konfliktu na Ukrajině

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií vydalo článek, v němž se Ing. Zdeněk Petráš, Ph.D. zamýšlí nad situací, která vznikla po schválení finanční a materiální podpory pro Ukrajinu americkou Sněmovnou reprezentantů. Toto dlouho odkládané rozhodnutí na jedné straně přineslo určité optimistické naladění ve vztahu k dalšímu předpokládanému vývoji konfliktu, řada analytiků však upozorňuje na možnost zesílení ruských útočných operací. Autor článku nově vzniklou situaci hodnotí z komplexnějšího úhlu pohledu. Celý článek s názvem Vojenská pomoc Západu a vývoj konfliktu na Ukrajině najdete zde.