Právě si prohlížíte VIMIMED 2024

VIMIMED 2024

Ve dnech 30. ledna až 1. února se v Praze po čtyřech letech opět konala vojenská zdravotnická konference v rámci předsednictví České republiky zemím Visegrádské skupiny (V4). Ústředním motem konference byly aktuální výzvy pro vojenské zdravotnictví. Konferenci organizovala Vojenská lékařská fakulta Univerzity obrany ve spolupráci se Sekcí vojenského zdravotnictví a Agenturou vojenského zdravotnictví.

Konference je každoroční příležitostí k předávání odborných zkušeností, pravidelnému setkávání příslušníků zdravotnických služeb zemí V4 a navazování nových kontaktů. Konferenci zahájili plukovník Tomáš Henlín, zástupce ředitele SVZdr MO a plukovník Hynek Schvach, proděkan pro vnější vztahy a rozvoj VLF UO. V prvním bloku konference představili aktuální problémy výstavby vojenského zdravotnictví brigádní generál Roman Jantoš (SVK), plukovník Przemyslaw Romelczyk (POL), plukovník Peter Vekszler (HUN), plukovník Zoltán Vekerdi (NATO MilMed CoE) a brigádní generál Stefan Kowitz (MMCC – E). Následovaly prezentace národních konceptů přednemocniční péče v poli a výstavby MTF (Medical Treatment Facility) ROLE 1.

Druhý konferenční den účastníci pracovali v rámci odborných seminářů z vybraných oblastí: Strategické velení a řízení, Preventivní ochrana zdraví vojáků a problematika CBRN v oblasti zdravotnického zabezpečení, Přednemocniční péče a MEDEVAC, Veterinární medicína, Vzdělávání a trénink vojenských zdravotníků, Zdravotnická logistika, farmacie a zásobování krevními deriváty. V rámci odborného semináře Přednemocniční péče a evakuace raněných navštívili jeho účastníci vojenské letiště v Kbelích, kde proběhly ukázky techniky a materiálu pro zabezpečení leteckého zdravotnického odsunu. Cílem odborných seminářů bylo prodiskutovat aktuální možnosti jednotlivých zdravotnických služeb a identifikovat aktuální výzvy pro vojenské zdravotníky.

Téma válečného konfliktu na Ukrajině značně ovlivnilo pohled na zdravotnické zabezpečení všech zúčastněných armád. Další společnou výzvou byla otázka personální situace ve Vojenské zdravotnické službě, zejména aktuální nedostatek zdravotnického personálu. Konferenci uzavřela slova ředitele SVZDr MO plukovníka Michala Barana. Příští konference VIMIMED se bude konat v únoru 2025 v Polsku.

Autor: Petra Dvořáková, foto: Jiří Sejkora