Právě si prohlížíte Univerzita hostila jednání České konference rektorů

Univerzita hostila jednání České konference rektorů

Univerzita obrany ve čtvrtek 6. června hostila 176. zasedání Pléna České konference rektorů. Tento orgán reprezentace vysokých škol České republiky je složen z představitelů vysokých škol. V současné době má 45 členů, jimiž jsou rektoři všech veřejných, obou státních a více než poloviny soukromých vysokých škol.

V rámci jednání pléna ČKR proběhly besedy se zástupci státní správy, tentokrát jimi byli náměstci ministra pro vědu, výzkum a inovace a představitelé ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Právě požadavek MŠMT na navýšení výdajů státního rozpočtu pro oblast vysokých škol o 6 miliard korun v roce 2025 a v následujících letech podpořila Česká konference rektorů svým usnesením. „Uvědomujeme si, že to nekompenzuje podfinancování veřejného vysokého školství, ale považujeme to za postupnou kompenzaci, která bude školám umožňovat ve střednědobém horizontu se s tímto podfinancováním vypořádat,“ uvedla předsedkyně ČKR Milena Králíčková.    

Vysoké školy však nejsou jen vzdělávací centra. Společnosti prospívají i výzkumem a službami, které mají pozitivní společenský vliv ve všech sférách života. Proto byla při České konferenci rektorů zřízena Pracovní skupina pro třetí roli vysokých škol, která připravila iniciativu s názvem „Vysoké školy pro společnost“. Počínaje 12. červnem bude každý týden na sociálních sítích ČKR (X a Facebook) zveřejňován jeden příspěvek, který bude prezentovat konkrétní projekt či aktivitu, jež obohacuje českou společnost v rozličných oblastech života. Jedná se o unikátní iniciativu v rámci ČR, která představí vysokoškolský sektor jako celek.

Autor: Viktor Sliva