Právě si prohlížíte Umíme i vypomoct!

Umíme i vypomoct!

Epidemie respiračních onemocnění, která v minulých týdnech drtila Česko, se nevyhnula ani pracovníkům Odboru přípravy personálu a podpory akvizic z Agentury finanční, která zabezpečuje výuku „ekonomické oblasti“ v odborných kurzech u VeV-VA Vyškov.

Z důvodu nemoci vyučujícího a neexistence jeho zastupitelnosti byl vedoucí katedry ŘFZ požádán o pomoc při zabezpečení výuky v kurzu pro výkonné praporčíky. Obsahem přednášky mělo být postavení ekonomické služby v resortu MO a finančního zabezpečení. Pro posluchače byla v poměrně krátkém čase vytvořena přednáška soustřeďující se především na základní oblasti, o kterých by měli mít výkonní praporčíci povědomí:

  • plat a složky platu;
  • služební příspěvek na bydlení;
  • stabilizační příspěvek;
  • působnost služebních orgánů ve věci peněžních náležitostí;
  • náborový příspěvek;
  • kvalifikační příspěvek;
  • náhrady při přeložení a při povolání do služebního poměru;
  • cestovní a jiné náhrady;
  • ostatní přepravní náležitosti;
  • výsluhové náležitosti.

Výuka proběhla na půdě VeV-VA Vyškov dne 26. ledna v rozsahu tří vyučovacích hodin. Posluchači měli největší zájem především o oblast cestovních a jiných náhrad, náhrad při přeložení a při povolání do služebního poměru. Tyto oblasti jsou v rámci ekonomického zabezpečení denně řešenou problematikou z úrovně výkonných praporčíků. Posluchači si ujasnili jednotlivé náležitosti týkající se daných problematik a byla jim také poskytnuta metodická pomoc při řešení jejich nejasností v podmínkách mateřských útvarů. Dle zapojení a dotazů jednotlivých posluchačů byla přednáška efektivní a přínosná, neboť ani časová dotace nestačila na podrobné seznámení se všemi oblastmi připravené přednášky.

V průběhu výuky byly posluchačům předány zkušenosti a doporučení pro praxi, které přednášející získal působením od základní úrovně prapor až po velitelství.

 Autor: Jiří Kočí