Právě si prohlížíte Studenti Univerzity obrany složili vojenskou přísahu

Studenti Univerzity obrany složili vojenskou přísahu

„Byl jsem vychován k tomu, že když se na něco přísahá, je to svaté,“ popisuje svůj čerstvý závazek svobodník Filip Janoušek, jeden z téměř čtyř stovek letošních nováčků mezi studenty Univerzity obrany, kteří v pátek dopoledne v brněnských kasárnách Šumavská složili svou vojenskou přísahu. Svobodník Janoušek v tomto obřadu sehrál výjimečnou roli – za přítomnosti ministryně obrany Jany Černochové jménem svých 370 kolegů přednesl text přísahy.

Filipu Janouškovi se dostalo cti takto vystoupit na základě výborných výsledků v průběhu Kurzu základní přípravy, kterým v srpnu se svými novými kolegy úspěšně prošel v zařízeních VeV – VA ve výcvikovém prostoru Březina, a splnil tak jednu z podmínek přijetí na vojensku školu. Za své vynikající výsledky spolu s dalšími čtyřmi studenty obdržel na začátku slavnostního ceremoniálu dar z rukou rektorky-velitelky UO brigádní generálky Zuzany Kročové. „Blahopřeji vám a děkuji za rozhodnutí sloužit České republice,“ řekla jednomu z oceněných studentů ministryně obrany Jana Černochová a v následné projevu význam tohoto závazku zdůraznila odkazem na současnou napjatou mezinárodní situaci. „Rozhodnutí stát se součástí armády v takové situaci svědčí o síle vašich osobností, o vaší odvaze i morální vyspělosti,“ uvedla ministryně.

Poté již svobodník Janoušek přednesl text přísahy a následně ji vojáci nastoupení na ploše a zkrápění vytrvalým deštěm hlasitě potvrdili. Zavázali se tak k plnění svých vojenských povinností při obraně našeho státu a vyjádřili své odhodlání sloužit své zemi a hájit zájmy národa. „Naše armáda se za dobu své existence může prokázat mnohými úspěchy. Bude na vás, zda a do jaké míry dokážete na tyto úspěchy sami navázat a jak osobně přispějete ke zvýšení kvality a schopností našich ozbrojených sil,“ řekla na adresu nových příslušníků armády rektorka Zuzana Kročová.

Před hosty ceremoniálu, mezi nimiž spolu s ministryní obrany byl i státní tajemník MO Petr Vančura, zástupci Generálního štábu, VeV – VA Vyškov, představitelé státní správy a samosprávy a také v hojném počtu rodinní příslušníci a přátelé, pak noví studenti Univerzity obrany na závěr ceremoniálu předvedli zdařilý slavnostní pochod. 

Autor: Viktor Sliva