Státní závěrečné zkoušky vrcholí

„Proč tomuto říkáme sklenice s vodou, a ne třeba komolý kužel?“ ptá se docent Zdeněk Flasar studenta specializace Vševojskový velitel, stojícího před schématem nakresleným na tabuli. Zkušený pedagog se pokouší zkoušeného studenta navést k tomu, aby našel správný vztah mezi dvěma termíny, použitými při výkladu látky. To se nakonec daří a budoucí absolvent pomalu spěje ke konci své státní závěrečné zkoušky. Stejně jako téměř dvě stovky jeho kolegů z brněnských fakult UO.

Od začátku minulého týdne až do poloviny toho právě začínajícího skládají studenti pětiletých vojenských programu FVL a FVT své účty z toho, jak se během předchozích let připravili na budoucí dráhu vojenských profesionálů. Na technologické fakultě státní závěrečnou zkoušku úspěšně složilo 58 studentů, z toho pět s červeným diplomem. Do praxe odejde mimo jiné osm nových specialistů v oblasti KIS a IT, do kokpitů vojenských letounů nově usedne sedm nových pilotů, které bude ze země nově jistit stejný počet řídících letového provozu.

Na Fakultě vojenského leadershipu v pátém ročníku ke státní závěrečné zkoušce dospěl dvojnásobný počet studentů, a tak zde zkoušky budou pokračovat až do středy. K již odzkoušeným logistikům, ženistům a vševojskovým velitelům na závěr přibydou právě ve středu chemici. Půjde o vůbec poslední absolventy studijních programů realizovaných od roku 2014. Přechod k novým programům z roku 2019 přinese příští rok spolu s dalšími změnami i přesun zkoušek společného základu (Válečné studie, Ozbrojené síly a společnost) již do 3. ročníku.

Autor: Viktor Sliva