Právě si prohlížíte Průzkumáci překvapili

Průzkumáci překvapili

Je 24. srpna 2023 těsně před druhou hodinou odpolední a na bývalém zámečku Bores (Vojenský újezd Libavá) se z reproduktorů ozývá: „Do cíle můžeme vidět dobíhat soutěžní hlídku ZINC, během celé soutěže ušli vzdálenost 113 km a jejich nejsilnější disciplínou byla střelba z pistole.“

Video ze zahájení soutěže

Moderátor soutěže je nenechává odejít a ihned jim klade otázky. „Chlapi, obrovský respekt! Jak jste to vnímali, … celou soutěž?“: „Pohoda“, a okolní diváci a čestní hosté se zasmějí. „Super“. „Byl to takový slabší Komandos víkend. Ne, samozřejmě si děláme srandu, moc jsme si to užili, bylo to dost náročné a doufáme, že jsme z toho pochytili dost zkušeností, které se nám budou hodit do budoucna. Děkujeme“

Těsně po druhé hodině se ozývá: “Do cíle můžeme vidět dobíhat soutěžní hlídku CHALK. Během celé soutěže ušli vzdálenost 118 kilometrů. Jejich nejsilnějšími disciplínami byl noční orientační přesun, překonání vodní plochy a navádění dělostřelecké palby, kdy všechny tyto disciplíny vyhráli!“.

Video z druhého dne soutěže

Moderátor se ptá: „Jak jste si to užili?“: „Počasí bylo docela vyčerpávající, ale v pohodě, no …“  Co vás vedlo a motivovalo?„ Odpověď zní: “Sbíráme zkušenosti a učíme se. Děláme to, co nás baví, a to je důvod, proč jsme tady.“

O celkovém pořadí v Soutěži průzkumných hlídek 2023 však stejně jako u ostatních hlídek v cíli nepadne ani slovo. I čtvrtý den soutěže se totiž jede naplno do poslední chvíle a stopky se zastavily až ve chvíli, kdy každá soutěžní hlídka vztyčila českou vlajku na improvizovaný, asi 10 m vysoký stožár. Organizační štáb soutěže musí ještě sečíst výsledky disciplín posledního dne soutěže a počkat až dojdou všichni do cíle.

Video z třetího dne soutěže

Nechceme Vaši zvědavost dále prodlužovat a můžeme Vám s patřičnou pýchou sdělit, že tři studenti čtvrtého ročníku a jeden student druhého ročníku průzkumné specializace z Univerzity obrany, kteří soutěžili s čestným názvem výsadku CHALK skončili s celkovým počtem 1501 bodů na krásném druhém místě! Chybělo jim pouhých 68 bodů na první místo, které obsadil tým 2. průzkumné roty, 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka, a o 28 bodů ´doslova utekli´ třetímu místu, které obsadila 1. rota stejného praporu. Nutno podotknout, že dosažení druhého místa bylo pro všechny přítomné velkým překvapením a důkazem, že dobře motivovaní a připravení studenti mohou uspět i ve velké konkurenci průzkumných jednotek Pozemních sil Armády České republiky a také zahraničních soutěžících. Za zmínku stojí také krásné sedmé místo našeho druhého týmu, který byl tvořen ze studentů třetího ročníku, taktéž průzkumné a zpravodajské specializace, který soutěžil pod názvem ZINC.

Blahopřejeme k dosaženým výsledkům a úspěšné reprezentaci Univerzity obrany.  

Text: KAC, Foto: 102. pzpr a KAC