Právě si prohlížíte Problematika skladování z maďarského pohledu

Problematika skladování z maďarského pohledu

Ve dnech 21. a 22. března absolvovali studenti modulu Vojenská doprava přednášky v anglickém jazyce prezentované doktorkou Judit Nagy z Korvínovy univerzity v Budapešti. Přednášky byly zaměřeny na problematiku skladování, což zapadá do náplně předmětu Dopravní, manipulační a skladové systémy logistiky.

K nejzajímavějším pasážím přednášek patřila diskuse o možnostech využití moderních logistických strategií v oblasti skladování na bázi cross dockingu, break bulk a postponementu a rovněž i praktický příklad výpočtu potřebné kapacity skladu v rámci procesu projektování. Studenti se aktivně zapojovali do výuky, pokládali dotazy a byli schopni reagovat i na otázky vyučující. Získali také podklady potřebné pro zpracování zápočtového projektu v tomto předmětu a kontakt na vyučující pro případnou další spolupráci.

V rámci návštěvy doktorky Judit Nagy byly rovněž řešeny otázky přípravy projektu Horizon Europe zaměřeného na problematiku resilience a udržitelnosti dopravní kritické infrastruktury. Ta je vnímána jako velmi významná jak z pohledu zajištění vojenské mobility (např. ve vazbě na projekt PESCO Military Mobility), tak i pro zajištění udržitelnosti dodavatelských řetězců (např. vazba na business continuity).

Autorka: Radka Lopourová, foto: Pavel Foltin