Právě si prohlížíte Praxe civilních studentů třetího ročníku Fakulty vojenského leadershipu

Praxe civilních studentů třetího ročníku Fakulty vojenského leadershipu

Na přelomu února a března absolvovali studenti třetího ročníku prezenčního bakalářského studijního programu Bezpečnost a obrana blok odborných praxí. První a poslední týden měli studenti individuální praxe podle svého výběru a zejména podle zaměření svých bakalářských prací. Dva prostřední týdny byly koordinovány katedrou a realizovány společně.

V prvním týdnu společných praxí studenti navštívili požární stanici Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v Líšni, kde se zblízka seznámili s vybavením, kterým hasiči disponují, a s postupy, které používají. Následně navštívili Státní požární dozor u Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Tam se studenti seznámili s jednotlivými oblastmi činností k zajištění odpovídající míry požární bezpečnosti občanů a pokračovali do Krajského operačního a informačního střediska. Měli možnost vidět pracoviště určené pro příjem tísňového volání a práci operátorů linky 112. Na návštěvě Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje se studenti seznámili s neveřejnou sekcí Krizportu, portálu krizového řízení v Jihomoravském kraji. Jeho cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Mohli nahlédnout do krizového plánu a havarijního plánu Jihomoravského kraje ale i do speciálních mapových podkladů, kterými hasiči disponují. Dále studenti viděli mobilní školicí pracoviště, které hasiči používají v terénu na nejrůznějších akcích pro veřejnost k šíření povědomí o požární bezpečnosti, jak se zachovat v případě mimořádných událostí, co si zabalit do evakuačního zavazadla apod., a rovnou si ověřit vlastní znalosti. Protože tato část praxe proběhla první středu v měsíci, měli studenti možnost při pravidelné zkoušce sirén vidět, a hlavně slyšet i použití mobilní sirény s hlášením v několik světových jazycích. Další den se vypravili do Tišnova na Pracoviště laboratoř, kde navštívili chemickou i radiologickou laboratoř a seznámili se s činností výjezdové skupiny. Odpoledne následovala ukázka odborné přípravy hasičů. Týden praxí byl zakončen návštěvou krytu 10-Z v Husově ulici v Brně.

Druhý týden praxí začal návštěvou Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje v brněnských Bohunicích. Studenti byly seznámeni s postupy krizového řízení u zdravotnické záchranné služby, zejména trauma plány, aktivací krizového štábu, technickým a materiálním vybavením zdravotnické záchranné služby a koordinací postupů při mimořádné události s hromadným postižením osob. Viděli specializované simulační výcvikové pracoviště, na kterém se připravují členové zdravotnické záchranné služby. Následující den studenti navštívili budovu AZ Tower, která je se svými 111 m nejvyšší budovou v České republice. Studenti byly seznámeni s prvky fyzické, objektové a požární bezpečnosti budovy, jenž je specifická svými nároky na provoz. Ve středu se přesunuli do Prahy na Správu státních hmotných rezerv, kde byli formou přednášek důkladně seznámeni s činností tohoto jiného ústředního správního úřadu, s jeho krizovým řízením, s hospodářskými opatřeními pro krizové stavy, ochraňováním ropy a ropných produktů a zásobováním Armády České republiky pohonnými hmotami, s tvorbou a použitím státních hmotných rezerv, vyžadováním věcných zdrojů za krizových situací, s informačním systémem ARGIS i realizací veřejných zakázek pro nákup veškerých zásob, které úřad ochraňuje. Následující den se studenti jeli podívat do střediska Správy státních hmotných rezerv v Sázavě, kde se skladují zásoby vytvořené na základě požadavků Ministerstev dopravy, průmyslu a obchodu, zemědělství a vnitra. Středisko slouží zejména k podpoře Kraje Vysočina a Pardubického kraje. Ve skladech se nachází velké množství zásob pro potřeby zajištění dopravní obslužnosti při krizové situaci, zeměměřičské přístroje, cisterny na vodu, elektrocentrály, zásoby pohonných hmot, kontejnerů až po vyprošťovací techniku včetně tanku.

Blok praxí byl bohatý na informace i zážitky, které by studentům měly na konci letního semestru pomoci při úspěšném zvládnutí státních závěrečných zkoušek.

Všem subjektům, vedoucím individuálních praxí a přednášejícím, kteří se podíleli na zabezpečení praxe studentů třetího ročníku, děkujeme za poskytnutou spolupráci a jejich čas, který věnovali přípravě nové generace pracovníků v oblasti bezpečnosti a obrany.

Autoři: Tým Katedry teorie vojenství