Právě si prohlížíte Laboratoř výzkumu jakosti a bezpečnosti potravin

Laboratoř výzkumu jakosti a bezpečnosti potravin

Významnou část bádání Laboratoře výzkumu jakosti a bezpečnosti potravin Katedry logistiky tvoří alternativní způsob uchování potravy, a to pomocí lyofilizace. Procesu lyofilizace předchází zmražení potravin na teplotu -40 °C, následuje přemístění do lyofilizátoru, kde je za sníženého tlaku sublimací odstraněno většinové množství volné vody, přičemž organoleptické vlastnosti a struktura jsou zachovány. Vzorky potravin jsou uchovávány při rozdílných teplotách a v průběhu dvou let jsou měřeny vybrané fyzikální parametry.

Laboratoř výzkumu jakosti a bezpečnosti potravin se nachází v areálu kasáren Černá Pole. V rámci Katedry logistiky (K-109) provádí výzkum v oblasti balených potravinových dávek. Součástí výzkumu jsou také diplomové a dizertační práce.

Laboratoř se zabývá měřením fyzikálních parametrů potravin jako je aktivita vody, barevnost, pH, ale i reologické vlastnosti potravin, a to i v průběhu výroby. Cílem činnosti je vytvořit vhodné surovinové skladby potravin, zejména tavených sýrů a paštik, které by se v budoucnu mohly stát součástí balených potravinových dávek.