Právě si prohlížíte Fakulta vojenského leadershipu oslavila 20. výročí svého vzniku

Fakulta vojenského leadershipu oslavila 20. výročí svého vzniku

Příslušníci Fakulty vojenského leadershipu spolu s pozvanými hosty oslavili dne 5. září 2023 na půdě Univerzity obrany dvacáté výročí jejího vzniku. Pozvání děkana fakulty plukovníka gšt. Ing. Jana Drozda, Ph.D. přijali emeritní děkani fakulty profesor Ing. Petr Hajna, CSc., profesor Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., plukovník gšt. Ing. Vladan Holcner, Ph.D. a docent Ing. Ivo Pikner, Ph.D. Rektorku-velitelku na oslavě zastupoval prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů Univerzity obrany plukovník doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.

Oslava byla zahájena proděkankou pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty vojenského leadershipu kapitánkou Ing. Janou Švecovou, Ph.D., která všechny uvítala a seznámila s programem. Po úvodním slovu děkana fakulty profesor PhDr. RSDr. František Hanzlík, CSc. z katedry teorie vojenství vystoupil se zajímavým výkladem o historii fakulty od jejího založení až po současnost. Poté proběhlo zahájení výstavy k 20. výročí fakulty a po její prohlídce následovala volná část společenského setkání, kterou příslušníci hojně využili pro zajímavé rozhovory a neformální výměnu názorů o minulosti, přítomnosti i perspektivách fakulty.

Autor: Jana Švecová, foto: Viktor Sliva