Právě si prohlížíte FACTA, NON VERBA – SKUTKY, NE SLOVA …

FACTA, NON VERBA – SKUTKY, NE SLOVA …

… je doslovný a výstižný překlad známého citátu a zároveň motto Mnohonárodní divize-Severovýchod NATO (dále jen „MND-NE“) dislokované ve městě Elblag v Polsku. Delegace této divize, které v současné době velí generálmajor Zenon Brzuszka, navštívila 14. září 2023 Slavkovské bojiště, a to s nelehkým úkolem. „Abyste si vážili národů a respektovali je, musíte znát jejich historii!“ zdůraznil ve svém projevu na Slavkovském bojišti svým podřízeným generál Brzuszka. Jako znalec historie přitom neváhal svými znalostmi o bitvě doplňovat výklad civilního průvodce na Mohyle míru.

Oproti běžným návštěvám mohyly se však tato v něčem výrazně lišila. Již před vstupem do muzea čekal na vojáky mnohonárodní divize Ing. David Kachlík z Katedry zpravodajského zabezpečení Fakulty vojenského leadershipu. „Dříve jsem učil nižší důstojníky ve Vyškově hlavně vojenskou taktiku a plánování boje. Mnou zjednodušená forma Bitvy tří císařů přitom plně korespondovala s principy vyučování, které nastínil již Jan Ámos Komenský. Něco hmatatelného, reálného, s vnitřní motivací posluchačů kurzu naplánovat a řídit bitvu lépe z pozice spojenců. To vše vytvářelo dobré pracovní prostředí a hlavně motivaci. Animaci bitvy můžete vidět stokrát, ale vysvětlit si její průběh přímo na klíčových místech v terénu je vždy lepší,“ vysvětlil inženýr Kachlík důvod své přítomnosti.

Text: Jana Švecová, Foto: MND-NE