Právě si prohlížíte Expertní den logistiky 2023

Expertní den logistiky 2023

Na Katedře logistiky proběhl 19. dubna 2023 „Expertní den logistiky“, který se nesl v duchu logistického zabezpečení zahraničních operací a humanitární logistiky. Mezi pozvanými hosty byli tentokrát kromě zástupců Armády České republiky, i příslušníci Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 

Po úvodní vystoupení zástupce vedoucího katedry logistiky podplukovníka Martina Novotného, který přivítal přítomné hosty a představil hlavní cíl Expertního dne logistiky, vystoupil příslušník Velitelství společných sil kapitán Martin Grulich. Ten přítomné studenty 4. a 5. ročníků specializací Vojenská logistika a Vojenská doprava seznámil s působením mnohonárodního bojového uskupení na Slovensku. Hlavními diskutovanými tématy bylo zabezpečení ubytování a stavování vojáků v zahraniční operaci, zajištění skladovacích prostorů, výdejny PHM a muničních skladů v rámci vyčleněných prostor praporu na Slovensku.

Následující přednášku prezentoval major Marek Grešák z Centra podpory operací z Velitelství pro operace. „Našim hlavním úkolem je zejména zabezpečení organizace logistické podpory jednotek v zahraniční v souladu s jejich požadavky, provádění decentrálních nákupů majetku a služeb, plánování a provádění přepravy majetku a techniky do/ze zahraniční operace“ uvedl major Grešák.  Diskutovány byly však i otázky spojené s prováděním oprav techniky v zahraničí či školení logistických odborností pro operace.

Logistice jednotek požární ochrany při nasazení u mimořádných událostí se ve svém vystoupení věnoval plukovník Martin Legner z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Pozornost byla zaměřena na zvládání rozsáhlých mimořádných událostí v souvislosti s výskytem tornáda v Jihomoravském kraji, požáru v Národním parku České Švýcarsko a poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině.

V závěru Expertního dne logistiky zástupce vedoucí katedry podplukovník Novotný uvedl: „Všechna vystoupení byla velmi poutavá, plná praktických zkušeností, čímž u Vás, studentů, došlo k propojení teoretických znalostí v oblasti logistiky s praxí“. Následně poděkoval přítomným za aktivní přístup a hostům za jejich vystoupení a všechny přítomné pozval na následující Expertní den logistiky, který se uskuteční v listopadu 2023.