Právě si prohlížíte Exkurze v Moravském kartografickém centru a jeho okolí

Exkurze v Moravském kartografickém centru a jeho okolí

Dne 29. listopadu proběhla exkurze v Moravském kartografickém centru ve Velkých Opatovicích, kde se nachází výstava map a historie zeměměřičství v České republice. Expozice se zabývá vývojem kartografického zobrazení Čech, Moravy a Slezska od nejstarších dob do současnosti. Jádrem expozice je obří reliéfní mapa historických zemí Moravy a Slezska. Výstava obsahovala nejen kartografii, ale také geodézii, fotogrammetrii a kartografickou polygrafii a zahrnuje tak celé spektrum zeměměřických bodů.

Poté následovala prohlídka města Sloup a Sloupsko-šošůvských jeskyní. Další zajímavá místa, která studenti navštívili, byl závrt Dolina, což je místo, kde se v podzemí stéká Sloupský potok a Bílá voda, a  vyhlídka s názvem Koňský spád. Nakonec účastníci exkurze pěšky dorazili k Dolnímu a Hornímu můstku propasti Macocha.

Celodenního výšlapu se zúčastnili studenti z Katedry vojenské geografie a meteorologie a také zahraniční studenti z Bulharska. Akci zorganizoval pan plk. Martin Hubáček, za což mu patří upřímné poděkování ze strany studentů.  

Autor: David Vejvoda za studenty oboru 24-5GMZ