Právě si prohlížíte Dělostřelecká polní příprava studentů 3. ročníku

Dělostřelecká polní příprava studentů 3. ročníku

Dne 19. února studentům 3. ročníku Fakulty vojenského leadershipu specializace velitel dělostřeleckých jednotek začala příprava v poli v délce 4 týdnů, během kterých jsme měli možnost rozšířit své znalosti, procvičit praktické dovednosti a navštívit vojenské útvary AČR.

První týden výcviku probíhal převážně na učebnách katedry palebné podpory. Během těchto dnů jsme se více do hloubky seznámili s teoretickými základy činnosti dělostřelectva. Zopakovali jsme si důležité principy, které jsou klíčové pro úspěšné vykonávání pozice velitele čety, zejména pak činnost s dělostřeleckou buzolou. Kromě toho jsme měli příležitost seznámit se s dalšími učiteli katedry, kteří nás budou ve vyšších ročnících vyučovat v rámci odborných předmětů. Dělostřelci jsou známí svou týmovostí, kdy je důležitá souhra kolektivu, a proto nemohl chybět teambuilding. Během laser game jsme spolu s prohlubováním týmového ducha naší skupiny mohli využít zkušenosti z taktiky a pohybu vojáka v budově. Navzdory našemu nasazení zvítězil tým tvořený učiteli katedry v čele s jejím vedoucím. Tato první fáze výcviku nám poskytla pevný základ pro další praktická cvičení a prohloubení našich znalostí v oblasti dělostřelectva.

Ve druhém týdnu se polní příprava přesunula do výcvikového prostoru Březina. Kromě zdokonalování vlastních dovedností a znalostí jsme měli možnost předávat své zkušenosti a mentorovat studenty druhého ročníku, pro které to byla první polní příprava pod vedením katedry. Výcvik se zaměřil na širokou škálu oblastí důležitých pro dělostřeleckou praxi. Procvičili jsme si práci s dělostřeleckou buzolou PAB-2A, výpočty HGÚ (hlavní geodetické úlohy), topografii. Dále jsme procvičovali činnosti s minomety a samohybnými houfnicemi DANA. Mentorování bylo skvělou příležitostí, jak si ověřit, co všechno už umíme. Bylo úžasné vidět, jak se všichni zlepšují a jaký mají zájem učit se nové věci.

Třetí týden přípravy v poli probíhal již jen v kruhu studentů třetího ročníku. Celý týden navazoval na předchozí týden se studenty druhého ročníku s rozdílem hlubšího probírání tématiky a navazování na doposud získané znalosti. Pracovali jsme se 120 mm minomety vz.82 a 152 mm ShKH vz.77, které jsou standardně ve výzbroji minometných baterií mechanizovaných praporů a 13.dp v Jincích.  V rámci procvičování palebné služby bylo zřízeno místo řízení palby, na kterém jsme si vyzkoušeli činnost počtáře, tvorbu a předávání povelů k palbě.  Mezi studenty také proběhla soutěž o nejpřesnější polygonový pořad, kdy bylo úkolem v prostoru taktického průpravného cvičiště (TPC 4) ve dvoučlenných týmech přenést směrník a dálku, což prověřilo nejen preciznost práce, ale i souhru v týmech.  Poslední den jsme měli možnost navštívit park vojenské techniky posádky Vyškov, kde jsme společně s řidiči z roty speciální techniky provedli očistu a údržbu techniky, se kterou jsme celé dva týdny pracovali.

Čtvrtý, finální týden se nesl v duchu praktických stáží na útvarech Armády České republiky. Ve dnech 11. – 12. března byl naší první zastávkou 72. mechanizovaný prapor v Přáslavicích. Zde jsme byli seznámeni s areálem praporu, zejména s prostory minometné baterie. Následovala ukázka parku vozové techniky, kde nám bylo představeno bojového vozidlo pěchoty BVP-2, vybavení roty logistiky a chemické průzkumné vozidlo LOV-CBRN II s průzkumným robotem. Připravena byla také ukázka činnosti minometné čety, kde jsme měli možnost se zapojit do vydávání palebných úkolů. Dále nám byla představena organizační struktura minometné baterie, plánovací a výcviková dokumentace.
Ve dnech 13. – 14. března proběhla návštěva 42. mechanizovaného praporu v Táboře. První den nám byla předvedena dynamická ukázka činnosti v praporním výcvikovém prostoru, kde proběhla komplexní činnost velitele čety a jemu podřízených minometných družstev při zaujetí palebného postavení. Dále jsme byli rozděleni do tří stanovišť, která obsahovala obecnou nauku o 120mm minometu a munici, ukázka činnosti na místě řízení palby a představení ručních zbraní příslušníků baterie (útočná puška BREN 2, pistole CZ P10-C a kulomet MINIMI). Největším zážitkem pro nás byla možnost svézt se ve vozidle T815-7 PRAM a vyzkoušet si noční dalekohled NV-Mag 3.

Tento měsíční blok byl zakončen 15. března závěrečným vyhodnocením, kdy studenti obou ročníků hodnotili celkový průběh polní přípravy a přístup katedry velmi pozitivně.

Autoři: Martin Hercík, Karolína Hrubá, Kateřina Jelínková, Nikola Zobačová