Právě si prohlížíte Autoři z CBVSS přispěli do mezinárodní studie

Autoři z CBVSS přispěli do mezinárodní studie

Pracovníci Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Ing. Zdeněk Petráš, Ph.D., Ing. Antonín Novotný, Ph.D., Ing. Fabian Baxa, Ph.D. a edičním zpracováním národní kapitoly doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D. se podíleli na vzniku studie Perspektivy v oblasti bezpečnosti a obrany v evropském kontextu. Studie obsahuje výsledky výzkumu provedeného šesti institucemi, které působí v rámci iniciativy NESSI (Network of European Security Studies Institutions): National Defence Academy (Rakousko), Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií (CBVSS) (Česká republika), Istituto di Analisi e Ricerca della Difesa (IRAD) (Itálie), The Polish Institute of International Affairs (PISM) (Polsko), Instituto da Defesa Nacional (IDN) (Portugalsko), Institute for Political Studies of Defense and Military History (IPSDMH) (Rumunsko).

Výzkum byl založen na analýze devíti hlavních výzkumných otázek, z nichž každá přímo souvisela s výsledky, které vyplynuly z implementace Strategického kompasu EU a nové Strategické koncepce NATO. Soubor otázek byl upraven tak, aby umožnil jak členským, tak i nečlenským zemím NATO a EU přispět k prováděnému výzkumu. Specifika v oblasti bezpečnosti a obrany vnímané experty z daných zemí, které se zúčastnily této studie, se liší z hlediska povahy hlavních hrozeb a jejich hodnocení, směřování bezpečnostní a obranné politiky a rovněž preferovaných strategických partnerů.

Kompletní studie je publikována zde.