Právě si prohlížíte Autonomní systémy v ozbrojených konfliktech

Autonomní systémy v ozbrojených konfliktech

Ve čtvrtek 16. května se v Aule Univerzity obrany uskutečnila další ze série panelových diskusí pořádaných Centrem bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany (CBVSS). Tentokrát účastníci debatovali na téma „Autonomní systémy v ozbrojených konfliktech“.

Akci zahájil svým příspěvkem vedoucí Katedry vojenské robotiky UO, plk. gšt. doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D., který se zaměřil na problematiku zrychlujícího se technologického rozvoje a fenoménu robotizace v podmínkách budoucího operačního prostředí. Následně vystoupil mjr. Ing. Michal Peterek, náčelník oddělení odborné přípravy 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Ten publiku přiblížil klasifikaci bezosádkových prostředků a výhody jednotlivých typů pro plnění různých úkolů. Plk. gšt. Ing. Vlastimil Vašíček, MSc., náčelník operačního odboru Velitelství teritoriálních sil se pak zaměřil na fenomén vyčkávací munice v ozbrojených konfliktech a předestřel výhody, kterými tento zbraňový systém disponuje. Sérii příspěvků uzavřel akademický pracovník Oddělení obranných analýz CBVSS Mgr. et Mgr. Vladimír Bízik, jenž nabídl pohled na etické a právní otázky spojené s použitím autonomních systémů ozbrojenými silami. V následné diskusi s publikem se pak panelisté dotkli témat jako implementace těchto prostředků do ozbrojených sil či vývoj možných protiopatření. Událostí provázel akademický pracovník Oddělení obranných analýz CBVSS Mgr. Jaroslav Galba.

Diskusi za CBVSS připravilo Oddělení obranných analýz (OdOA), které má za úkol přípravu expertních materiálů, zpracovávání analýz a organizaci diskusních a odborných workshopů, jejichž cílem je nabídnout informační a debatní platformu pro zainteresované odborníky.

Autor: CBVSS, foto: Viktor Sliva